Čomu sa venujeme

V roku 2012 vznikol na Látkach nový klub bežeckého lyžovania Ski Team JASE Látky, nakoľko v tejto oblasti sú dobré prírodné podmienky na trénovanie, bežky sú tu veľmi populárne a vyrástlo tu už veľa reprezentantov v tomto športe predovšetkým vďaka LK Huta – Látky a LK Hriňová, čo je pre deti z týchto končín veľmi motivujúcim faktorom a športujú radi.

Keďže Látky sú malá dedinka v strednom Slovensku a deti tu vyrastajú pri horách, práci a v dobrom kolektíve, sú veľmi pohybovo zdatné a nadané. Založením nového klubu chceme obnoviť tradíciu bežeckého lyžovania v tejto oblasti, nakoľko odtiaľto pochádza veľa úspešných pretekárov nielen v ére samostatného Slovenska, ale aj bývalého Československa. V dnešnej dobe môžeme vidieť, že záujem o bežecké lyžovanie je minimálny a počet pretekárov v žiackych kategóriách rapídne klesá. Preto chceme reagovať na túto nelichotivú situáciu a prilákať nových priaznivcov tohto športu, ktorý dúfame, že sa opäť dostane medzi popredné športy na Slovensku, ako tomu bolo kedysi.

Veríme, že vznik tohto klubu bude prínosom pre SLA nielen v podobe nových úspešných pretekárov, ktorých sa budeme snažiť motivovať a dotiahnuť až do reprezentačných družstiev, ale aj rozšíri popularitu tohto športu u širokej verejnosti, čo v konečnom dôsledku priláka nových sponzorov a vytvoria sa lepšie podmienky pre pretekárov.