Nové Sezóna

Letný tábor – Sústredenie pretekárov SKI TEAM JASE Látky

Naši mladý lyžiari sa v termíne od 29.7.2019 – 3.8.2019 za podpory Banskobystrického
samosprávneho kraja zúčastnili sústredenia v ubytovni RD na Látkach. Pretekári sa tu pripravovali na
ďalšiu sezónu ktorá sa neúprosné blíži. Sústredenie ktoré bolo zamerané na zlepšenie vytrvalostných
schopnosti pretekárov sa vydarilo a zúčastnili sa ho všetci pretekári nášho klubu. Týmto chceme
poďakovať všetkým našim sponzorom a hlavne Banskobystrickému samosprávnemu kraju za našu
podporu do ďalšej sezóny.


ĎAKUJEME